9. Sınıf Genel forum

Fizik Bilimine Giriş

Fizik Bilimine Giriş

by Süleyman Yasin Erdoğan -
Number of replies: 3

9.Sınıf Fizik Konuları ve Müfredatı


In reply to Süleyman Yasin Erdoğan

Ynt: Fizik Bilimine Giriş

by Süleyman Yasin Erdoğan -

Bilimsel Araştırma ve Etik İlkeleri:


TÜBİTAK tarafından yayınlanan “Bilimsel Dergilere Gönderilen Makalelerde Dikkat Edilmesi Gereken Nokta-
lar” bildirisinde etik ilke ihlalleri aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir:
1. Uydurma (Fabrication): Araştırmada bulunmayan verileri üretmek, bunları rapor etmek veya yayımla-
mak.

2. Çarpıtma (Falsification): Değişik sonuç verebilecek şekilde araştırma materyalleri, cihazlar, işlemler ve
araştırma kayıtlarında değişiklik yapmak veya sonuçları değiştirmek.

3. Aşırma = İntihal (Plagiarism): Başkalarının fikirlerini, metodlarını, verilerini, yazılarını ve şekillerini sahip-
lerine atıf yapmadan kullanmak.

4. Duplikasyon (Duplication): Aynı araştırma sonuçlarını birden fazla dergiye yayım için göndermek veya
yayımlamak.
5. Dilimleme (Least Publishable Units): Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak
şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak çok sayıda yayın yapmak.
6. Desteklenerek yürütülen araştırmaların sonuçlarını içeren sunum ve yayınlarda destek veren kurum
veya kuruluş desteğini belirtmemek.

7. Araştırma ve makalede ortak araştırıcı ve yazarların yazılı görüş birliği olmadan, araştırmada ve makale-
de aktif katkısı bulunanların isimlerini çıkartmak veya yazarlıkla bağdaşamayacak katkı nedeniyle yeni

yazar(lar) eklemek veya yazar sıralamasını değiştirmek.
8. Araştırma ve yayın etiği ilkeleriyle bağdaşmayan diğer davranışlarda bulunmak
In reply to Süleyman Yasin Erdoğan

Ynt: Fizik Bilimine Giriş

by Süleyman Yasin Erdoğan -

BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZLERİ


TÜBİTAK: Genel olarak bilim adamı yetiştirmek bilimsel araştırmalara destek olmak amacıyla kurulmuştur.

TAEK: Atom enerjisini Faydalı hale getirmek ve araştırma yapmak amacıyla kurulmuştur.

ASELSAN: TSK'nın haberleşme ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. uydu telsiz cihazları geliştirmektedir.

ESA: 

 22 üye ülkenin katılımıyla Paris merkezli olarak kurulan ESA temel

amacı Avrupa uzay programını hazırlamak ve yürütmektir. ESA, Güneş sis-
temi ve evren üzerine bilgi toplamak ve uydu tabanlı teknoloji ve hizmet-
leri geliştirme alanlarında çalışmaktadır.

Uzay yolculuklarında birçok amaçla kullanılan fırlatma araçlarından ESA’nın
ürettiği Ariane 5, en bilinendir Ülkelerin taleplerine göre yılda
beş altı kez uzaya gönderilen Ariane 5, otuz yıldan fazla bir süredir ESA
tarafından güncellenerek yürütülen bir projedir.

NASA:  ABD,1958 

yılında NACA’yı da bünyesine alıp geliştirerek NASA’yı
kurmuştur olan Havacılık Alanında

Ulusal Danışma Komitesi (National Advisory Commit-
tee for Aeronautics-NACA) 


CERN: Bilim araştırma merkezlerinden bir diğeri de Fransızca kısaltılmış hâli CERN olan Avrupa Nükleer
Araştırmalar Merkezidir.

 1954 yılında on iki üye ülke ile kurulan CERN günümüzde yirmi üye ül-
keye ulaşmıştır. 

Türkiye, adaylığı kabul edilmiş gözlemci statüsündedir. 

Dünyanın en büyük parçacık hızlan-
dırıcısına ev sahipliği yapan CERN, maddenin yapısını ve maddeyi bir arada tutan kuvvetleri araştırmaktadır.
Parçacık hızlandırıcıları ve dedektör teknolojileri ile çok yüksek enerjilerde çarpışmalar gerçekleştirmek ve
bu çarpışmaların sonucunda çok sayıda parçacığa erişmek CERN’ün temel amaçlarındandır. Fiziğin alt alanı
yüksek enerji ve plazma fiziğinin laboratuvarı da olan CERN temel bilim araştırmalarının da merkezi hâline
gelmiştir.

In reply to Süleyman Yasin Erdoğan

Ynt: Fizik Bilimine Giriş

by Süleyman Yasin Erdoğan -

Dikkat edilmesi gereken kavram yanılgıları


KAVRAM YANILGISI


• Tüm araştırmalarda tek bir bilimsel yöntem kullanılır. 
• Bilim her soruya cevap verir.
• Bilimsel bilgiye ulaşmanın tek yolu deney yapmaktır.
• Bilim, yaratıcılıktan daha çok yöntemseldir